Kontakt informacije
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
INFOTEH-JAHORINA
Elektrotehnički fakultet
Vuka Karadžića 30
71123 Istočno Sarajevo

infoteh@etf.unssa.rs.ba

Program


Program rada Simpozijuma

  21.03.2017. (utorak)
  15:00 Registracija učesnika*
  19:00 Sastanak Organizacionog odbora i Programskog odbora, sala 1
 
22.03.2017. (srijeda)
  8:00 Registracija učesnika*
  9:30 Svečano otvaranje, sala 2
Koktel dobrodošlice, sala 2
  11:00 Pauza
  14:30 Sesija RSS-1, sala 1
Sesija ENS-1, sala 2
  16:00   Sesija P-1, sala 3
  17:00 Sesija ELS, sala 1
Sesija ENS-2, sala 2
  19:15 Pauza
  19:30 Prezentacija firme: "Vazduhoplovna tehnika u kontroli letenja – BHANSA (Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH)", sala 1
 
23.03.2017. (četvrtak)
  8:00 Registracija učesnika*
  8:30 Sesija RSS-2, sala 1
Sesija KST-1, sala 2
  9:00 Sesija P-2, sala 3
  11:30 Izlet - Obilazak Sarajeva
  20:00 Svečana večera, restoran hotela Bistrica
 
24.03.2017. (petak)
  8:00 Registracija učesnika*
  8:30 Sesija KST-2, sala 1
Sesija RSS-3, sala 2
  9:00 Sesija P-3, sala 3
  10:45 Pauza
  11:00 Sesija KST-3, sala 1
Sesija SUP, sala 2
  13:15 Pauza
  14:00 Sesija PRS, sala 1
Sesija STS, sala 2
  16:15 Pauza
  17:00 Rezime skupa, najava sljedećeg skupa i zatvaranje Simpozijuma, sala 1

U toku Simpozijuma Akademska misao iz Beograda organizuje izložbu knjiga, sa specijalnim popustom za učesnike Simpozijuma. Cjenovnik izdanja je dostupan na http://www.infoteh.rs.ba/akademska_misao.pdf. Cijene su izražene u KM.

*Registracija učesnika je moguća u sali sekretarijata Simpozijuma u periodu od 8 do 20.

Važni datumi

17.02.2017.
Rok za dostavljanje kompletnih radova.
Detaljnije...

01.03.2017.
Obavještenje o prihvatanju rada, eventualni zahtjevi za korekcije.
Detaljnije...

04.03.2017.
Rok za prijem konačne verzije rada.
Detaljnije...

06.03.2017.
Objavljivanje programa i konačne liste prihvaćenih radova.
Detaljnije...

15.03.2017.
Rok za uplatu kotizacije i registraciju učesnika.
Detaljnije...

22.03.2017.
Svečano otvaranje Simpozijuma.
Detaljnije...